TOÀN CẦU GCS

Thiết bị nâng hạ

Nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu thi công đa dạng, Toàn Cầu đầu tư và có sẵn các cần cẩu chuyên dụng như cẩu bánh lốp, cẩu bánh xích, cẩu tự hành và cẩu tháp. Nếu xét riêng các dòng thiết bị nhập mới có năm sản xuất từ năm 2017 thì Toàn Cầu đang sở hữu các dòng thiết bị có tải trọng và sức nâng lớn như cẩu xích 1250 tấn, cẩu xích 800 tấn, cẩu xích 650 tấn, cẩu tự hành cần gấp 15 tấn, cẩu tháp 32 tấn, trong đó có rất nhiều thiết bị có tải trọng lớn từ 100 tấn trở lên.