TOÀN CẦU GCS

Thiết bị cơ giới khác

Với nhiều thiết bị cơ giới chuyên dụng như: thiết bị lắp đặt trên biển, xe tải ben, máy xúc đào… Toàn Cầu đang chú trọng triển khai các dự án làm đường bao gồm các tuyến đường lớn, các tuyến đường trải dài tại các dự án điện gió đồng thời đầu tư thêm trang thiết bị để phát triển mở rộng thi công các lĩnh vực hạ tầng giao thông khác.