ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

  • Chủ đầu tưTổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI)
  • Địa điểmHà Nội - Hải Phòng
  • Thời gian2015
  • Phạm vi công việcCung cấp thiết bị làm đường, Cung cấp nhân sự
ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI – HẢI PHÒNG