Nhân lực

Nhân lực

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhân sự đối với sự phát triền bền vững của Công ty, Toàn Cầu luôn chú trọng và quan tâm đặc biệt đến công tác tuyển dụng, đào tạo, tổ chức tập huấn cho đội ngũ nhân sự để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, thấu hiểu tinh thần và văn hóa của doanh nghiệp.
Hiện Toàn Cầu đang sở hữu một bộ máy nhân sự hùng hậu, chất lượng cao, có thâm niên lâu năm trong ngành lắp máy, vận tải và xây dựng đảm bảo luôn mang lại cho khách hàng một dịch vụ chuyên nghiệp bằng sự tận tâm, chuyên cần và chu đáo.

STT Vị trí Bằng cấp Số lượng Kinh nghiệm
1 Tổng Giám đốc điều hành Kỹ sư 01 20 năm
2 Phó Tổng Giám đốc điều hành Kỹ sư 02 15 năm
3 Trưởng phòng dự án Kỹ sư 01 15 năm
4 Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Kỹ sư 01 15 năm
5 Trưởng phòng Vật tư Cơ giới Kỹ sư 01 15 năm
6 Trưởng phòng Tài chính kế toán Cử nhân 01 10 năm
7 Trưởng phòng hành chính nhân sự Cử nhân 01 10 năm
8 Giám đốc dự án Kỹ sư 04 15 năm
9 Đội trưởng đội vận tải Kỹ sư 03 15 năm
10 Đội trưởng đội xây dựng Kỹ sư 03 15 năm
STT Cán bộ chuyên môn và kỹ thuật theo nghề Số lượng Kinh nghiệm công tác
< 5 năm 5 - 10 năm > 10 nămm
A CHUYÊN GIA 05     05
B KỸ SƯ - CỬ NHÂN 82      
1 Kỹ sư cơ khí 12 01 05 03
2 Kỹ sư điện 12 04 03 05
3 Kỹ sư chế tạo máy 03 01 01 01
4 Kỹ sư máy xây dựng 05 - 02 03
5 Kỹ sư xây dựng 15 05 04 06
6 Kỹ sư kinh tế giao thông vận tải 06 - 04 02
7 Kỹ sư trắc địa 03 01 01 01
8 Kỹ sư vật liệu xây dựng 03 01 01 01
9 Kỹ sư an toàn 05 - 03 02
10 Cử nhân kinh tế 10 02 03 05
11 Cử nhân ngôn ngữ 08 02 03 03
C CÔNG NHÂN KỸ THUẬT 469      
I Đội lắp đặt 103      
1 Công nhân cơ khí 100 32 30 38
2 Công nhân điện 40 15 10 15
3 Công nhân xây dựng 44 20 15 09
4 Công nhân hàn 08 03 05  
II Đội vận tải 61      
1 Lái xe siêu trường, siêu trọng 10 - 02 08
2 Lái xe thường 20 - 15 05
3 Lái xe mooc, phụ xe 31 10 21  
III Đội cơ giới vật tư 78      
1 Thợ vận hành cẩu xích 20 - 15 05
2 Thợ vận hành cẩu lốp 10 - 06 04
3 Phụ cẩu 08 08 - -
4 Thợ lái máy khoan cột buồm 05 02 02 01
5 Thợ lái thiết bị làm đường 20 10 05 05
6 Thợ lái xe ben 15 10 05 -
IV Đội xây dựng 141      
1 Thợ xây dựng 62 35 15 12
2 Thợ bê tông cốt thép 47 33 09 05
3 Thợ cốp pha 32 16 07 09
  TỔNG SỐ 553 171 178 107