NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI PHÙ MỸ

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phát Triển Tầm Nhìn Năng Lượng Sạch

Địa điểm: Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Thời gian: 2020

Phạm vi công việc: Lắp đặt hệ giá đỡ và tấm pin công suất 330 MW

Các dự án khác

 • NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ GELEX 1,2,3

  NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ GELEX 1,2,3

 • NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 7

  NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 7

 • NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 8

  NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 8

 • NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG PHÙNG 2,3

  NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG PHÙNG 2,3