NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ GELEX 1,2,3

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Gelex

Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị

Thời gian: 2021

Phạm vi công việc: Lắp đặt 21 tuabin Enercon E138. Thiết bị sử dụng: Cẩu bánh xích Sany SCC8000A

Các dự án khác

 • NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 7

  NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 7

 • NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 8

  NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 8

 • NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG PHÙNG 2,3

  NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG PHÙNG 2,3

 • DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ BIM

  DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ BIM