Dự án điển hình

 • NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ GELEX 1,2,3

  NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ GELEX 1,2,3

  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Gelex

  Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị

  Thời gian: 2021

  Phạm vi công việc: Lắp đặt 21 tuabin Enercon E138. Thiết bị sử dụng: Cẩu bánh xích Sany SCC8000A

 • NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 7

  NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 7

  Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện gió Hướng Linh 7

  Địa điểm: Huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

  Thời gian: 2021

  Phạm vi công việc: Lắp đặt 7 tuabin Enercon E138. Thiết bị sử dụng: Cẩu bánh xích Sany SCC8000A

 • NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 8

  NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 8

  Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện gió Hướng Linh 8

  Địa điểm: Huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

  Thời gian: 2021

  Phạm vi công việc: Lắp đặt 6 tuabin Enercon E138. Thiết bị sử dụng: Cẩu bánh xích Sany SCC6500A

 • NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG PHÙNG 2,3

  NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG PHÙNG 2,3

  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hướng Phùng 2,3

  Địa điểm: Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

  Thời gian: 2021

  Phạm vi công việc: Lắp đặt 12 tuabin Enercon E138. Thiết bị sử dụng: Cẩu bánh xích Liebherr LR 1750

 • DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ BIM

  DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ BIM

  Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện gió BIM

  Địa điểm: Tỉnh Ninh Thuận

  Thời gian: 2021

  Phạm vi công việc: Lắp đặt 22 tuabin GE 5,3 MW. Thiết bị sử dụng: Cẩu bánh xích Sany SCC8000A

 • NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI PHÙ MỸ

  NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI PHÙ MỸ

  Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phát Triển Tầm Nhìn Năng Lượng Sạch

  Địa điểm: Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

  Thời gian: 2020

  Phạm vi công việc: Lắp đặt hệ giá đỡ và tấm pin công suất 330 MW