DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ BIM

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện gió BIM

Địa điểm: Tỉnh Ninh Thuận

Thời gian: 2021

Phạm vi công việc: Lắp đặt 22 tuabin GE 5,3 MW. Thiết bị sử dụng: Cẩu bánh xích Sany SCC8000A

Các dự án khác

 • NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ GELEX 1,2,3

  NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ GELEX 1,2,3

 • NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 7

  NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 7

 • NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 8

  NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 8

 • NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG PHÙNG 2,3

  NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG PHÙNG 2,3